تبلیغات
سامانه ایران صنعت - مجموعه شرکتهای دارای صلاحیت پیمانکاری ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 اطلاعات کلی پروژه شامل اطلاعات و داده‌های زیر می‌باشد: ‌الف - خروجی‌ها (‌فرآورده‌ها، محصولات) و ظرفیت‌ها. ب - ورودی‌ها از قبیل مواد اولیه و انرژی. پ - اهداف توسعه آتی. ث - مبانی طراحی، کدها و استانداردها. ج - اطلاعات مربوط به ساختگاه. چ - برنامه زمانی کلی پروژه. ح - سازمان پروژه (‌کارفرما، مشاوره و مدیر طرح). خ - ضوابط ایمنی طرح. ‌ماده 14ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی شامل اطلاعات زیر است: ‌الف - نوع و میزان تضمین ارایه پیشنهاد و سایر تضمین‌های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکت‌های همکار در تهیه تضمین‌ها. ب - توان مالی پیمانکار و شرکت‌های همکار برای تأمین نقدینگی کار. پ - نمونه موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان. ت - امضای قرارداد به وسیله پیمانکار به اتفاق شرکت‌های همکار به صورت مشترک و تضامنی و اعطای نمایندگی به پیمانکار از سوی شرکت‌های‌همکار برای اجرای پروژه. ث - نحوه جبران هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران که به وسیله دستگاه اجرایی به منتخب دوم و سوم پرداخت می‌شود. ‌ماده 15 - معیارهای ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از: ‌الف - سابقه کار پیمانکار در پروژه‌های مشابه. ب - سابقه کار شرکت‌های همکار پیمانکار. پ - مدیریت کارآمد و با تجربه . ت - کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه. ث - قدرت مالی پیمانکار و شرکتهای همکار. ج - خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کارهای مشابه. چ - روش مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت. ح - ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار و شرکتهای همکار. خ - سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی. ‌ماده 16ـ هیأت موظف است بر اساس اولویت‌های اجرایی پروژه، جدول امتیازها و ضریب وزنی هر یک از معیارها را به همراه دعوتنامه ارزیابی توان‌اجرای کار به پیمانکاران تحویل دهد. این جدول حاوی اطلاعات زیر می‌باشد: ‌الف - معیارهای ارزیابی. ب - اهمیت وزنی هر یک از معیارها. پ - روش محاسبه تعینی امتیاز برای هر یک از معیارها. ت - اعلام حد نصاب امتیاز. ‌ماده 17 - هیأت موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که اظهار نامه خود را در مهلت مقرر تحویل‌داده‌اند، آن‌ها را ارزیابی و حداقل پنج پیمانکار را برای دعوت به ارائه پیشنهاد به دستگاه اجرایی معرفی کند. ‌تبصره 1 - در صورتی که تعداد پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج نفر کمتر باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند آگهی فراخوان نخست را تمدید کند. در صورتی‌که دستگاه اجرایی این تمدید را صلاح نداند، می‌تواند پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را برای رساندن دعوت شدگان به پنج پیمانکار، به وسیله‌ارسال دعوت‌نامه دعوت کند و دعوت نامه‌ها حداکثر 48 ساعت پس از تأیید هیأت، برای پیمانکاران ارسال می‌شود. ‌تبصره 2ـ چنانچه تعداد پیمانکاران حایز شرایط به پنج نرسد، دستگاه اجرایی بر حسب تشخیص هیأت و آیین‌نامه داخلی خود عمل می‌نماید. ‌ماده 18 - دستگاه اجرایی حداکثر یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران تهیه و فهرست کوتاه، گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب شامل‌اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین امتیازها را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش‌می‌کند. سازمان یاد شده موظف است هر ساله فهرست پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت را به همراه اسامی پیمانکاران برتر و شایسته، تعداد کارهای‌در دست اجرا و سر جمع قراردادهای در دست اجرای پیمانکاران منتشر کند. ‌ماده 19 - در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکاری که کار به او واگذار می‌شود، باید گواهی صلاحیت اجرای پروژه صنعتی به‌روش طراحی و ساخت را دارا باشد. در هر حالت باید توان پیمانکار اجرایی پروژه مورد نظر، از سوی هیأت مورد تأیید قرار گیرد. ‌ماده 20 - پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه حاضر را از جمله راهنمای تهیه‌اظهارنامه صلاحیت تهیه و ابلاغ می‌کند. ‌ماده 21 - نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. ‌معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف ‌جدول شماره(1) موضوع ماده(5) و فصل ششم آیین‌نامه- رسته‌ها و رشته‌ها و گرایشهای«‌گواهی صلاحیت» و رتبه واحدهای خدمات مشاوره به‌عنوان «‌شرکت همکار» ‌رسته ‌ردیف ‌رشته و گرایش گواهی صلاحیت طرح‌و ساخت ‌حداقل رتبه شرکت همکار در بخش مهندسی ‌گواهی صلاحیت نوع(1) ‌گواهی صلاحیت نوع(2) ‌نفت و ‌گاز 1 2 ‌صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ‌خطوط انتقال نفت و گاز 3 3 2 2 ‌صنعت ‌ومعدن 3 4 5 6 7 ‌صنایع فلزی(‌نورد، ذوب و ریخته‌گری ‌ماشین‌سازی) صنایع شیمیایی و ‌کشاورزی و نساجی کانی‌های غیرفلزی ‌صنایع برقی و الکترونیکی ‌معدن رق 8 9 10 ‌برق - تولید نیرو ‌برق- توزیع وانتقال نیرو ‌برق- دیسپاچینگ و مخابرات نیرو 3 3 - 2 2 - ‌پست و ‌مخابرات 11 12 13 ‌مخابرات - سوئیچینگ مخابراتی ‌مخابرات - انتقال ‌پست 2 2 1 1 1 1 ‌صنایع فلزی(‌نورد، ذوب و ریخته‌گری ماشین سازی) صنایع شیمیایی و کشاورزی و نساجی کانی‌های غیرفلزی صنایع برقی و الکترونیکی ‌معدن ‌جدول شماره(2) موضوع فصل ششم آیین‌نامه - مشخصات شرکتهای همکار در بخش عملیات ساختمان و نصب ‌ردیف ‌رشته و گرایش گواهی صلاحیت طرح و ساخت ‌رشته و حداقل رتبه پیمانکار(‌شرکت همکار) ‌رشته(‌رشته‌های) قابل قبول ‌حداقل رتبه برای‌گواهی صلاحیت‌نوع(1) ‌حداقل رتبه‌برای گواهی‌صلاحیت‌نوع(2) 1 ‌صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 1ـ پالایشگاههای نفت، گاز ‌و پتروشیمی 2ـ تلمبه خانه نفت و ‌کمپرسور گاز 5 4 3 3 ‌ردیف ‌رشته و گرایش گواهی صلاحیت طرح و ساخت ‌رشته و حداقل رتبه پیمانکار(‌شرکت همکار) ‌رشته(‌رشته‌های) قابل قبول ‌حداقل رتبه برای‌گواهی صلاحیت‌نوع(1) ‌حداقل رتبه‌برای گواهی‌صلاحیت‌نوع(2) 2 ‌خطوط انتقال نفت و گاز ‌لوله‌کشیهای بزرگ برای ‌انتقال مواد نفتی، گاز و آب (‌خطوط لوله نفت و گاز در‌خشکی) 5 3 3 ‌صنایع شیمیایی، کشاورزی و نساجی ‌نصب تأسیسات و ماشین‌آلات و‌کارخانه‌های صنعتی و نگهداری‌آن 5 3 4 ‌صنایع شیمیایی، کشاورزی و نساجی ‌نصب تأسیسات و ماشین‌آلات و‌کارخانه‌های صنعتی و نگهداری‌آن 5 3 5 ‌کانی‌های غیرفلزی ‌نصب تأسیسات و ماشین‌آلات و‌کارخانه‌های صنعتی و نگهداری‌آن 5 3 6 ‌صنایع برقی والکترونیکی 1ـ نصب تأسیسات و ماشین‌آلات و کارخانه‌های صنعتی و‌نگهداری آن 2ـ تأسیسات و‌تجهیزات برقی و الکترونیکی‌خاص 5 * 3 * 7 ‌معدن ‌آماده سازی و اکتشاف و‌استخراج معدن 2 1 8 ‌برق - تولید نیرو ‌تجهیزات و تأسیسات‌نیروگاهها(‌اعم از آبی، حرارتی،‌گازی، اتمی و غیره) * * 9 ‌برق- توزیع و انتقال نیرو 1ـ توزیع و انتقال نیرو 2ـ خطوط فشار قوی انتقال نیرو‌با ولتاژ 63 هزار ولت به بالا3ـ‌پستهای فشار قوی انتقال نیرو از63 هزار ولت به بالا 5 * * 3 * * ‌ردیف ‌رشته و گرایش گواهی صلاحیت طرح و ساخت ‌رشته و حداقل رتبه پیمانکار(‌شرکت همکار) ‌رشته(‌رشته‌های) قابل قبول ‌حداقل رتبه برای‌گواهی صلاحیت‌نوع(1) ‌حداقل رتبه‌برای گواهی‌صلاحیت‌نوع(2) 10 ‌برق- دیسپاچینگ و مخابرات نیرو 1ـ توزیع و انتقال نیرو 2ـ خطوط فشار قوی انتقال نیرو‌با ولتاژ 63 هزار ولت به بالا3ـ‌پستهای فشار قوی انتقال نیرو از63 هزار ولت به بالا 11 ‌مخابرات - سوئیچینگ مخابراتی ‌تأسیسات و تجهیزات شبکه‌های‌مخابراتی(‌مراکز سوئیچینگ‌مخابراتی) 2 1 12 ‌مخابرات - انتقال 1ـ نصب شبکه کابل مخابراتی 2ـ تجهیزات مخابراتی راه دور 2 1 1 1 13 ‌پست ‌تأسیسات و تجهیزات شبکه‌های‌مخابراتی * * ‌جدولهای موضوع فصل چهارم آیین نامه- حداقل نیروهای تخصصی مورد نیاز، گروه مدیریت طرح و ساخت ‌جدول شماره(3) بخش مهندسی در رسته‌های«‌نفت و گاز» و «‌صنعت و معدن» ‌ردیف ‌عنوان سمت ‌رشته‌های تحصیلی قابل قبول* ‌حداقل تعداد‌کارشناسان ‌حداقل مشخصات قابل‌قبول افراد** 1 ‌مسؤول مهندسی ‌مهندسی فرآیند، شیمی،‌پتروشیمی، مکانیک، متالوژی،‌مواد، معدن، نساجی 1 1 1ـ12 سال تجربه در‌کارهای طراحی و مهندسی2ـ سوابق تجربی در سمت‌مدیر مهندسی در حداقل دو‌پروژه صنعتی مرتبط 2 ‌کارشناس ارشد فرآیند ‌مهندسی فرآیند، شیمی،‌پتروشیمی، متالوژی، مواد،‌معدن، نساجی 1 1 3 ‌کارشناس ارشد مکانیک ‌مهندسی مکانیک 2 1 10 سال تجربه در زمینه‌کارهای 4 ‌کارشناس ارشد برق وابزار دقیق ‌مهندسی برق - 1 ‌طراحی و مهندسی 5 ‌کارشناس ارشد برق ‌مهندسی برق 1 - ‌مرتبط با رشته مورد نظر 6 ‌کارشناس ارشد ابزار دقیق ‌مهندسی برق- کنترل 1 - * رشته و گرایش تحصیلی قابل قبول از میان رشته‌های درج شده در جدول و با توجه به گواهی صلاحیت درخواستی و تجربیات فنی افراد توسط کار‌گروه تخصصی تعیین می‌گردد. ** برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سالهای تجربه کاری قابل قبول(3) سال کمتر از ارقام درج شده در جدول می‌باشد. ‌دنباله جدولهای موضوع فصل چهارم آیین‌نامه - حداقل نیروهای تخصصی مورد نیاز«‌واحد مدیریت طرح و ساخت» ‌جدول شماره (4) بخش مهندسی در رسته «‌برق، پست و مخابرات» ‌ردیف ‌عنوان سمت ‌رشته‌های تحصیلی*‌قابل قبول ‌حداقل تعداد کارشناسان ‌حداقل مشخصات قابل قبول‌افراد** ‌گواهی‌نوع(1) ‌گواهی‌نوع(2) 1 ‌مسؤول‌مهندسی ‌مهندسی برق‌مکانیک(1)‌مخابرات(2) ‌مورد نیاز برای‌رشته‌های 12 سال تجربه در کارهای‌طراحی و مهندسی در رشته‌مربوط ـ سوابق تجربی در سمت‌مدیر مهندسی در حداقل دو‌پروژه صنعتی مرتبط 2 ‌کارشناس ارشد‌فرآیند ‌مهندسی مکانیک،‌شیمی، فرآیند 1 1 ‌تولید نیرو 10 سال تجربه در زمینه‌کارهای طراحی و مهندسی‌در رشته مورد نظر 3 ‌کارشناس ارشد‌برق ‌مهندسی برق(‌قدرت) 1 1 ـ تولید نیرو ـ توزیع نیرو ـ دیسپاچینگ 4 ‌کارشناس ارشد‌مکانیک ‌مهندس مکانیک 1 1 ـ تولید نیرو ـ پست 5 ‌کارشناس ارشد‌ابزار دقیق و‌کنترل ‌مهندسی برق- کنترل‌الکترونیک 1 1 ـ تولید نیرو ـ توزیع و ـ انتقال نیرو 6 ‌کارشناس ارشد‌مخابرات ‌مهندسی مخابرات-‌الکترونیک 2 1 ـ مخابرات 7 ‌کارشناس ارشد‌کامپیوتر ‌مهندسی کامپیوتر 1 1 ـ مخابرات ـ پست (1): فقط برای رشته«‌تولید نیرو» و «‌پست» قابل قبول است. (2): فقط برای رشته مخابرات. * رشته و گرایش تحصیلی قابل قبول از میان رشته‌های درج شده در جدول و با توجه گواهی صلاحیت درخواستی و تجربیات فنی افراد توسط کار گروه‌تخصصی تعیین می‌گردد. ** برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سالهای تجربه کاری قابل قبول (3) سال کمتر از ارقام درج شده در جدول می‌باشد. ‌دنباله جدولهای موضوع چهارم آیین‌نامه- حداقل نیروهای تخصصی مورد نیاز« واحد مدیریت طرح و ساخت» ‌جدول شماره (5) بخش تدارکات (‌برای هر ردیف یک نفر) ‌ردیف ‌عنوان سمت ‌رشته‌های تخصصی قابل قبول* ‌حداقل مشخصات قابل قبول افراد** 1 ‌مسئول تدارکات ‌مهندسی مکانیک، برق، فرآیند، شیمی،‌پتروشیمی