سامانه ایران صنعت مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی- آگهی استخدام و مقالات علمی http://iranesanati.mihanblog.com 2015-02-25T22:56:48+01:00 text/html 2015-02-25T15:44:46+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات شرکت های چیپس و پفک http://iranesanati.mihanblog.com/post/261 <div align="justify"><font size="1">هد شیرین سیرجان ( ایرونی ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 260 کیمیا قند آذر ( آلباق ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 261 قند سعادت نو - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 262 نیا بوشهر - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 263 کشکول فارس - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 264 قند دنا گستر سپاهان ( بلکوه ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 265 قند هورام - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 266 قند هل هل - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 267 قند نیام - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 268 قند صدف گروس - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 269 قند حبه بلورین شیراز ( کریستال ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 270 آرام پوشش خاوران ( یکدانه - آبشار ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 271 عالی آذین ( الماس آذین ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 272 تولیدی قند حبه حقیقت ( آذر ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 273 زعفران بیرجند ( آلمه ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 274 قند فانیذ - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 275 قند کارون ( کارون ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 276 پویا وطن - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 277 دریا دلان صنعت نصف جهان ( بامشاد ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 278 قند زانکوی بوکان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 279 قند حسام ( حسام ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 280 فرهنگ طعام ( شیرکوه ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 281 قند قانع - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 282 قند پرسی اخوان چایپاره ( نامی فر ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 283 قند ممتاز هشترود - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 284 قند حبه تبریز - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 285 قند جبارزاده - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 286 قند آوین خوی ( رشته کار ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 287 قند حبه شاهین - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 288 کارخانه قند ریفاینری انتظار ( انتظار ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 289 بهره وران جهان گستر 2000 ( نامی فر ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 290 اسوس - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 291 امین گهر - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 292 تعاونی کریستال دیر ( گل پریشه ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 293 قند حبه برازجان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 294 قند ایلام - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 295 سپید قند ایلام ( مریم ناز ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 296 موسسه محمد ساوج ( هامون ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 297 قند نور سپاهان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 298 قند نمونه اتحاد خوی ( بدلانلو ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 299 قند سللر - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 300 تعاونی قند میلاد ملکان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 301 قند ریزی کریم نژاد - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 302 قند ریزی امین - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 303 قند ریزی داور دوست - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 304 برادران نوری - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 305 نمونه شهریار ( هاروست - پاپل - یلدا ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 306 کشت و صنعت کشتکاران ارجان ( آریاگان ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 307 میرزا کوچک خان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 308 نیشکر هفت تپه - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 309 فرا سازان سمنان ( قند سمنان ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 310 قند آینه 460 - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 311 قند برادران رضایی - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 312 باهر عسل زنجان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 313 واحد بسته بندی ساربانها - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 314 قند چابهار - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 315 شیراز تابان ( بریکا - پارسیان ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 316 طعم سازان شیراز ( سیمین - سهیل ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 317 قند آبپاک فارس ( آبلوچ ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 318 قند شیرین شهد زنجان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 319 قند صنعتی عبدی - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 320 شمیم کویر شاهرود - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 321 قند حبه نوید آبادان ( پاپیتال ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 322 قند حبه خوبان ( 855 ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 323 سیرنگ دانه - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 324 قند میهن ( میهن ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 325 تعاونی قند فرد زنجان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 326 قند عبدی - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 327 دعبل خزاعی ( شهد خزاعی ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 328 قند موعود شیروان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 329 نوشین قند نیشابور - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 330 قند شاه نبات وحیدی - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 331 قند رهگشای سبزوار - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 332 کشت و صنعت امیر کبیر - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 333 ارجان شهد جنوب ( پاریما ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 334 قند پاپا - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 335 صنایع غذایی قائم کاشمر ( توانا ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 336 شهد شیرین سبزوار - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 337 سوگل خراسان ( قند مشهد ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 338 سروش بارگاه ( بارگاه ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 339 سپیده مهر نیشابور - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 340 محصولات غذایی ثامن ( 188 ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 341 قند رژیمی پرارین پارس - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 342 پانیذ بیهق - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 343 کشت و صنعت فارابی - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 344 باغ گستر جوین - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 345 نوزن نقاب - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 346 لوزینه مفید - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 347 کمال راد نوین ( مجلسی ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 348 کشت و صنعت کارون - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 349 کارخانجات تصفیه شکر تهران - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 350 قند کرج - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 351 قند نیشابور - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 352 قند مرودشت ( دشت قند ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 353 قند ممسنی - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 354 ستاره سهیل - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 355 بیتا گستر دانیال ( دلبرانه ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 356 پاک سیحون ( سیحون ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 357 قند و تصفیه شکر اهواز - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 358 قند قهستان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 359 قند شیروان و قوچان و بجنورد - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 360 قند اقلید - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 361 قند پارس - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 362 قند رحیق - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 363 قند شازند - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 364 قند خوارزمی ( شایلی ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 365 قند توحید - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 366 قند آبکوه ( رضوی ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 367 شیرین عسل آسیا ( فجر ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 368 شیرین خراسان ( طرق ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 369 شهد - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 370 شکوه یاس ( باخ ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 371 داریان تجارت - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 372 توسعه نیشکر و صنایع جانبی ( شه دانه ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 373 تصفیه خانه قند ورامین - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 374 شکر شاهرود ( ماهگون ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 375 صنایع غذایی شب تاب ( تاب ) - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 376 آذر قند نقده - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 377 جوانه کرمان - ۳ بهمن ۱۳۹۰ 378 کشت و صنع </font></div> text/html 2015-02-25T15:44:10+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات شرکت های چیپس و پفک http://iranesanati.mihanblog.com/post/260 <div align="justify"><font size="1">دین ۱۳۹۱ 157 تعاونی زرین میاندوآب ( جغاتوی میاندوآب ) - ۶ فروردین ۱۳۹۱ 158 صنایع غذایی به سیس - ۶ فروردین ۱۳۹۱ 159 صنایع غذایی آسیا شور ( طراوت )صنایع غذایی آسیا شور ( طراوت )صنایع غذایی آسیا شور ( طراوت ) - ۶ فروردین ۱۳۹۱ 160 صد گل آراز ( اویسی - شیرین سو ) - ۶ فروردین ۱۳۹۱ 161 تعاونی افرا نوش اردبیل ( سلین ) - ۶ فروردین ۱۳۹۱ 162 چیکا سپاهان - ۶ فروردین ۱۳۹۱ 163 مهران رود باسمنج ( بامادا ) - ۶ فروردین ۱۳۹۱ 164 ورشان سبلان ( دادلی ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 165 کمپوت هرو ( شالده ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 166 رضایت - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 167 زرین تاک سپاهان ( اشک تاک ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 168 تولیدی سرخ چین ( ماش ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 169 صنایع غذایی سلطانی - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 170 نانسا آذربایجان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 171 تبریز برگریزان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 172 تبریز تمات ( تبریز تمام - تاپلی تبریز ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 173 تانیا ( ژالین ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 174 صنایع غذایی حامد هدیه - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 175 خوش دیس ارومیه - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 176 شهدیس - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 177 ملک فرنود کیش - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 178 گلگشت شیرین ( شیرین بانو ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 179 گروه صنایع غذایی گلدیس ایران - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 180 گلدیس دشت فارس ( مجید ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 181 تعاونی لیا گل خزر - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 182 گلریز بجنورد - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 183 کشت و صنعت ماریان ( چاشنی ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 184 گلستان عصاره ( دلند ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 185 گسترده خوراک پیشرفته ( ناندی ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 186 صنایع غذایی مهبان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 187 ناز چین - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 188 تولیدی محبوب - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 189 صنایع غذایی لویه - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 190 صنایع غذایی کامنوش ( تیژ ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 191 گلچین خاتون ( دستچین ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 192 فواکه - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 193 فردان نوش - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 194 کنسرو سازی اعلاء ( اعلاء - فرزین ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 195 صدیق توسعه تجارت - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 196 صبا آوردان ( آوردان ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 197 مجتمع کارخانجات عباس آباد اتکا - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 198 ظفر مهر پارسیان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 199 طلوع غرب ( صهبا ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 200 سیمین فرآور - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 201 سی رنگ غذا - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 202 سنوس ( مهرام ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 203 بازرگانی زرگر - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 204 سخت کوشان آژند - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 205 سپیدان شید - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 206 کشت و صنعت روژین تاک - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 207 مجتمع صنایع غذایی دریان دشت - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 208 بازرگانی داودیان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 209 تعاونی تک ستاره جنوب ( کاژه - تارما ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 210 حامی صنعت سبز - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 211 چاشنی خوراک ( دلیل ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 212 تهران کروب صنعت ( سمانه ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 213 جزیره پرستوها ( باغبان ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 214 پورآ - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 215 پرتقالستان شمال ( بخور بخور ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 216 پدید نیکان صبا ( پیچک ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 217 پارسیان شیراز ( شانی 2 - بی نام ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 218 محصولات غذایی بیژن - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 219 بهناد گستر - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 220 تعاونی 49 مازندران ( بهدانه ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 221 دشت کرفس ( تازه ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 222 چاشت پسند ( هنیتا ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 223 جهان نوین آریا - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 224 ایران آرارات - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 225 اندیشه نو ( قریشی ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 226 اصل شهریار ( پالنده ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 227 اشتهاآور شایسته ( شایسته ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 228 آسیاب طلایی ( دلوسه ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 229 آسمان آبی پارس - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 230 اسپریس تجارت - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 231 زنجیره ای اتکا - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 232 آبتین آفتاب جنوب ( آبتین ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 233 شیرین کویر یزد ( شهد کویر ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 234 تصفیه قند و شکر میبد - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 235 قند هدیه - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 236 قند حبه کریستال ( نیک ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 237 میلاد زاگرس - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 238 قند معاد - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 239 تعاونی 1366 کنگاور ( ریسمان ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 240 بهار آفرین بیستون ( کامیاب ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 241 قند ژوکان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 242 قند آهیانه - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 243 قند آرویز - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 244 قند مشکور - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 245 قند لاله - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 246 قند سرور - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 247 قند حبه کرامتی - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 248 تعاونی قدیر اردکان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 249 صنایع قند و شکر صپیتا - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 250 تعاونی مرمر رودان - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 251 قند خطیر - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 252 قند حبه سواد کوه - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 253 تولیدی تکامل غذا ( کاترین ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 254 املش قند ( رضوان فرد ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 255 قند حبه استرآباد - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 256 قند سهیل - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 257 قند بهشتی ( قندانه ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 258 قند ایده آل - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 259 شهد شیرین سیرجان ( ایرونی ) - ۴ بهمن ۱۳۹۰ 260 </font></div> text/html 2015-02-24T16:01:00+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکتهای تجهیزات پزشکی و کفش طبی http://iranesanati.mihanblog.com/post/259 <div align="justify"><font size="1">آزمایشگاهی - انواع البسه مقام شیمیایی پارچه ای و یکبار مصرف (سراسری و تکه تکه ای) - البسه ضد گازهای شیمیایی و ضد مواد اسیدی وقلیایی -روپوش های آزمایشگاهی - کفش و پوتین های ایمنی جهت آزمایشگاه ... شرکت بهسان، تهران، تلفن: 66485228 ‪۹۳/۱۱/۲۷‬ کلاه یکبار مصرف-آکاردئونی-گردکشدار-پاکتی کلاه یکبار مصرف-سفید/رنگی انواع گان ، شان ، لمینت ، ملحفه یکبار مصرف ، ماسک ، کاور کفش موجود است. ... شرکت کالا طب البرز، تهران، تلفن: 02633552571 - 02633552574 ‪۹۳/۱۱/۱۹‬ صندلی ماساژور گرین لایفز فروش ویژه مبل ماساژ گرین لایفز را دارد که استفاده کننده نیازی به کندن کفش خود ندارد که این عامل موجب انتخاب این مدل برای مکان های عمومی و کسب ... شرکت فارمد سلامت ایرانیان، تهران، تلفن: 81026 ‪۹۳/۱۱/۶‬ بزرگترین سایت فروش تجهیزات و لوازم پزشکی Sedan Med انواع کفش های پرفکت استپس مدل های 2012, 2013, 2014 و 2014 هلث والک ( health walk ) ... سدان مد، تهران، تلفن: 55435143 ‪۹۳/۱۰/۲۰‬ کفش دکترماخ اولین مخترع صنعت کفش ایران کفش طبی دکترماخ یاکفش کمک درمانی کفش دکترماخ اولین مخترع صنعت کفش ایران کفشی راطراحی نموده .برای پاهای پرانتزی وضربدری بسیارموثر است کفش ... drmakh، تهران، تلفن: 33875451 - 33474568 ‪۹۳/۹/۱۰‬ کفش طبی دکترماخ یاکفش کمک درمانی کفش دکترماخ اولین مخترع صنعت کفش ایران مفتخراست کفش منحصربفردرا تولیدوبه هم وطن های عزیزعرضه مینماید1.کارایی این کفش -شروع پرانتزی شدن2-شروع ایکس ولک 3-مشاغل ایستاده 4-مناسب برای کمردردوزانوnvn درضمن این کفش کاملا چرمی دو ... ------------------------ میرصمدهاشمی، تهران، تلفن: 02133460028 - 33875451 ‪۹۳/۱۰/۱۲‬ دستگاه اتوماتیک کاور کفش یونیتک دستگاه اتوماتیک پوشش بهداشتی کفش ( کاور کفش ) دارای مشخصات فنی برجسته ، طراحی جدید و عملگرهای قابل انتخاب همچون عملیات استریل نمودن محیط کفش می باشد. این دستگاه ساخت شرکت صنایع الکترونیک یونیتک چین بوده و دارای ... MPQCo، تهران، تلفن: 88916866 ‪۹۳/۱۰/۹‬ وارد کننده دستگاه کاور کفش 1- دستگاههای کاور کفش تمام اتوماتیک دستگاه اتوماتیک پوشش بهداشتی کفش دارای مشخصات فنی برجسته ، طراحی جدید و عملگرهای قابل انتخاب همچون عملیات ... لیلا قاسمی، تهران، تلفن: 8886040 - 09122972554 ‪۹۳/۱۱/۱‬ درمان صافی کف پا کمردرد و زانودرد با مح تعداد بسیار زیادی از مردم به دلیل گودی نامناسب کف پا دچار عوارضی مانند پادرد ، زانو درد و کمردرد می شوند. گودی نامناسب کف پا می تواند به دلیل صافی کف پا و یا کفش و هم بدن کفش استفاده شود. ... 24000 مرتضی جهانیان، تهران، تلفن: 09352297035 ‪۹۳/۱۱/۴‬ کلاه آکاردئونی ، ماسک و پیشبند و هد شرکت پخش کیمیا در زمینه تولید و پخش انواع البسه یکبار مصرف و پارچه ای بیمارستانی و آزمایشگاهی و صنایع غذایی مشغول به فعالیت می باشد . در زیر به بعضی اقلام اشاره گشته است : کاور کفش ... فراهانی، تهران، تلفن: 66597222 ‪۹۳/۱۰/۸‬ فروش لوازم پک بیمارستانی اقلام مشروحه زیر (لوازم کیف همراه بیمار) در سیستم بازاریابی و فروش این شرکت جهت عرضه به شرکتها ، مراکز پخش ، همکاران ، بیمارستانها و مراکز درمانی و ... قابل ارائه می باشد. 86- کاور کفش ... متفاوت حسن قبادی، تهران، تلفن: 88520171 - 88520174 - 09124626009 آگهی‌های ویژه: تجهیزات پزشکی برای اولین بار در ایران:بهترین هدیه 2014 stars فروشگاه بیورر تهران تلفن: 55304581 www.beurer.ir تجهیزات بیمار در منزل(پاشا) stars امیر پاشا طاهری تهران تلفن: 28425037 - 55435402 - 28435038 - 55435037 www.pashatebshop.ir نمایندگی رسمی فروش تصفیه هوای نئوتک stars نئوتک ایران تهران تلفن: 09121782675 - 021 88712903 www.neotec.ir تجهیزات پزشکی بیمار در منزل طب تاج stars فرشاد امامقلی تهران تلفن: 09121712546 - 55435620 www.azteb.com/ تجهیزات بیمارستانی در منزل stars مهدی طالبی تهران تلفن: 55435466 - 7 09122762138 agbco.co </font></div> text/html 2015-02-24T16:00:16+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکتهای تجهیزات پزشکی و کفش طبی http://iranesanati.mihanblog.com/post/257 <div align="justify">Dictionary لوازم :: تجهیزات پزشکی محصولات پزشکی و ارتوپدی oPPo امریکا مرجع اپو ایران www.oppo.ir ارائه دهنده انواع محصولات پزشکی و ارتوپدی oPPo امریکا در ایران از قبیل : زانوبند های طبی و ورزشی زانوبند های اتل دار و لولایی کمربند های طبی کلیه بند و شکم بند مچ بند های ساده و اتل دار دست ورز های سیلیکونی کمربند و گن های دوران بارداری نگهدارنده ستون فقرات اتل های دست ، پا و گردن انواع آویز های دست انواع قوز بند های کشی و اتل دار انواع پد های سیلیکونی گرم و سرد گردنبند های طبی سخت و نرم قوزک بند ساده و اتل دار پا ساعد بندهای طبی و ورزشی ارنج بندهای نئوپرن ساده و بند دار کفی های سیلیکونی طبی کفش کفی های خار پاشنه لا انگشتی و هالوکس انواع اتل های ارتوپدی کیسه های سرد و گرم و ... جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمائید : www.oppo.ir دفتر مرکزی : 77081296 021 77723361 www.oppo.ir مشاوره : 09126085923 پیامک : 30007546000343 دفتر فروش : 66477819 8190706 0935 www.oppo.ir به‌روز شده در: ‪سه‌شنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۳‬ مشخصات آگهی نام: مرجع اپو ایران ایمیل: تلفن: 77723361 - 77081296 انقضا: ‪جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۳‬ موقعیت: آدرس: www.oppo.ir بازدید: 12413 بار - نسخه قدیم - کفش :: تجهیزات پزشکی ‪۹۳/۱۲/۴‬ کلینیک فوق تخصصی کفش طبی بهکارنیک * کلینیک فوق تخصصی کفش طبی بهکارنیک * * ساخت کفش دیابتی ... بهکارنیک، تهران، تلفن: 02166384524 ‪۹۳/۱۲/۲‬ فروش کلیه لوازم یکبار مصرف پزشکی سهند تجهیز نوین کلاه جراحی کشدار - کلاه جراحی بندار - کلاه بیمار - کاور کفش - کاور جسد - ماسک سه لایه کشدار - ماسک سه لایه بندار - ... تماس بگیرید سهند تجهیز نوین، تهران، تلفن: 02133927760 - 02133990495 ‪۹۳/۱۲/۱‬ پد سیلیکونی پاشنه Max Care افرادی که ایستادن های مکرر و یا قدم زدن و دویدن را با کفش های رسمی و تنگ و یا پاشنه بلند تجربه می کنند. احساس راحتی به علت نرمی و پخش کردن فشار مستقیم ناشی از وزن بدن روی پاشنه و تعدیل ضربات سخت ناشی از قدم زدن یا دویدن با کفش های تنگ ، سفت و رسمی و پاشنه بلند خانم ها ... ۱۸۰۰۰ تومان شفیعی، تهران، تلفن: 66468219 - 09123381477 ‪۹۳/۱۲/۴‬ واردکننده و توزیع کننده کاور کفش دستگاه تمام اتوماتیک کاور کفش پوش در بسته های 100 تایی و 200 تایی موجود می باشد خواهشمند است در صورت نیاز به کاور کفش دستگاه و کاور کفش ایرانی صخیم کارتنی باکسی با واحد فروش سارا امان تماس حاصل فرمایید ... سارا امان، تهران، تلفن: 6692041 - 09127635130 ‪۹۳/۱۲/۴‬ لباس بیمار لباس بیمار (پیراهن، شلوار، گان، کلاه کشدار، روسری، ماسک، کاور کفش) لباس جراح و اتاق عمل (پیراهن، شلوار، گان سر آستین کشدار، کلاه بنددار، ماسک، کاور کفش،حوله دست) روپوش سفید پزشک (مردانه و زنانه) ... مناسب گروه تولیدی جاوید بافت، تهران، تلفن: 09183331093 ‪۹۳/۱۲/۴‬ فروش و تولید کاور جسد البسه یکبارمصرف فروش و تولید کاور جسد و البسه یکبارمصرف بیمارستانی رول ملحفه , ملحفه ساده ,کاور کفش, ملحفه کشدار در رنگ و گراماژ مختلف با مرغوبترین پارچه ... پزشکی آداک ( احمدیان، خراسان، تلفن: 05138540449 ‪۹۳/۱۲/۲‬ تولیدو توزیع دستگاه وتجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی مبین طب - انواع البسه مقام شیمیایی پارچه ای و یکبار مصرف (سراسری و تکه تکه ای) - البسه ضد گازهای شیمیایی و ضد مواد اسیدی وقلیایی -روپوش های آزمایشگاهی - کفش و پوتین های ایمنی جهت آزمایشگاه ... صفرپور، تهران، تلفن: 66845699 ‪۹۳/۱۲/۲‬ فروش گردن بند فیلادلفیا طب و صنعت با سلام کفش گچ ... طبق لیست شرکت بهرامپور، فارس، تلفن: 09177870644 ‪۹۳/۱۱/۱۸‬ دستگاه کاور کفش اتوماتیک شرکت هوفر افتخار دارد تا یکی از محصولات جدید با موارد مصرف بهداشتی به نام دستگاه کاور کفش اتوماتیک (Shoe Cover Machine) با مکانیزم کاملاً نوین و بدون دخالت دست ، جهت استفاده در اماکن و محیط های بهداشتی و استریــل از قبیل دیتا ... ریحانه توسلی، تهران، تلفن: 26303252 - 26303224 ‪۹۳/۱۱/۲۱‬ یکبارمصرف بیمارستانی نسیــــــــــــــــــم طـــــــــــــــــــــــــــــب تولید کننده انواع یکبارمصرف بیمارستانی تماس : 66923346 و 66923112 ، ماسک </div> text/html 2015-02-23T16:27:38+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکت های تولید کننده لوازم خانگی http://iranesanati.mihanblog.com/post/256 <div align="justify"><font size="1">ط مطالب مرتبط کولر گازی با کیفیت ساخت ایرانکولر گازی با کیفیت ساخت ایران گوشی اسپایدر جی ال ایکس – غافلگیری دلچسب + فیلمگوشی اسپایدر جی ال ایکس – غافلگیری دلچسب + فیلم زود پز خوب ایرانی پارس استیلزود پز خوب ایرانی پارس استیل غذاساز ایرانی : سایا ( پارس خزر )غذاساز ایرانی : سایا ( پارس خزر ) گوشی ایرانی جدید هایتلزگوشی ایرانی جدید هایتلز پیشنهاد فر برقی و توستر پارس خزر سایا فر برقی و توستر پارس خزر ( سایا ) تبلت ایرانی فراسو تبلت ایرانی فراسو : تازه واردی پرسرعت کفش شوپا shoepa انعطاف زیره کفش شوپا – کفش با دوام ایرانی red-carseat2 صندلی کودک ماشین ایرانی کودکیاران SPIDER-MAIN-4 گوشی اسپایدر جی ال ایکس – غافلگیری دلچسب + فیلم آخرین مطالب فر برقی و توستر پارس خزر ( سایا ) اولین کارخانه تولید رایانه در خاورمیانه به بهره برداری رسید تبلت ایرانی فراسو : تازه واردی پرسرعت توزیع مستقیم محصولات طبیعی و ارگانیک روستا : روستاکالا کفش شوپا – کفش با دوام ایرانی صندلی کودک ماشین ایرانی کودکیاران گوشی اسپایدر جی ال ایکس – غافلگیری دلچسب + فیلم لباس بچه آشور – لباس با کیفیت ایرانی گوشی جی۵ جی ال ایکس :‌ پرچمدار جدید گوشیهای ایرانی پوستر معرفی محصولات ایرانی : اسباب بازی ایرانی درج زود پز خوب ایرانی پارس استیل کالای چینی غارتگر تولید ملی لباسشویی کوچک یا مینی واش فریدولین لوازم تحریر ایرانی اسلامی روشنا شلوار زنانه ریمارتی تولید کننده لوازم خانگی ایرانی : اسنوا اسنوا مخفف ارکان ساختار نوین ایرانیان است.این شرکت از بهترین تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی می باشد.البته بسیاری از محصولات تنها مونتاژ داخل است و قطعات آن ال جی است و انصافا از جهت زیبایی ،کیفیت و امکانت عالی است.قیمت محصولات به نسبت محصولات کره ای( چون قطعات اولیه محصولات اسنوا اغلب کره ای است) ... اسنوا مخفف ارکان ساختار نوین ایرانیان است.این شرکت از بهترین تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی می باشد.البته بسیاری از محصولات تنها مونتاژ داخل است و قطعات آن ال جی است و انصافا از جهت زیبایی ،کیفیت و امکانت عالی است.قیمت محصولات به نسبت محصولات کره ای( چون قطعات اولیه محصولات اسنوا اغلب کره ای است) پایین تر است. اسنوا به عنوان یکی از نامهای تجاری ایرانی متعلق به گروه انتخاب از سال ۱۳۸۴ در صنعت لوازم خانگی پا به عرصه بازار گذاشت. شرکت‌های تولیدی حایرآسا، حایرپلاست، حایر تهران، اسنوا، مطهرضمیر، حایر فوم، قائم لطیف و اطلس چاپ و شرکت‌های بازرگانی- خدماتی انتخاب سرویس حامی، اُرینتال، المنتظرین، حایر انتخاب، مدیا مهر الکترونیک، اسنوا، اسنوا لی الکترونیکس، ام ام دی، اسنوا شانگهای، کالابران انتخاب، پیام انتخاب، بلوپلاس، بلوپلاس بین‌المللی، تعاونی مسکن، تعاونی مصرف کارکنان، آتیه‌سازان و آلا از شرکت‌های تابعه گروه انتخاب هستند. قابل توجه است که لوازم خانگی مارک دوو نیز در همین شرکت مونتاژ می شوند. این شرکت جوایزی را هم گرفته است که بعضی از آنها شامل موارد زیر است : گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای شرکت حایرتهران در سال ۸۵ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای شرکت انتخاب سرویس حامی در سال ۱۳۸۷ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای شرکت انتخاب سرویس حامی در سال ۱۳۸۸ نکته متمایز این برند تلاش آن برای کاهش چرخه تولید محصول می باشد. مشکلی که بسیاری از تولید کنندگان ایرانی دارند و معمولا نسبت به محصولات جدید تاخیر دارند اما این شرکت توانسته محصولاتی نظیر اجاق گاز، یخچال فریزر های ساید بای ساید ، دوقلو فریزر پایین و فریزر بالا (با تنوع زیاد)، لباسشویی،هود و .. را با امکانات جدید و بروز جهانی ارائه کند. Rating: 5.7/10 (3 votes cast) تولید کننده لوازم خانگی ایرانی : اسنوا, ۵٫۷ out of 10 based on 3 ratings مطالب مرتبط کولر گازی با کیفیت ساخت ایرانکولر گازی با کیفیت ساخت ایران گوشی اسپایدر جی ال ایکس – غافلگیری دلچسب + فیلمگوشی اسپایدر جی ال ایکس – غافلگیری دلچسب + فیلم زود پز خوب ایرانی پارس استیلزود پز خوب ایرانی پارس استیل غذاساز ایرانی : سایا ( پارس خزر )غذاساز ایرانی : سایا ( پارس خزر ) گوشی ایرانی جدید هایتلزگوشی ایرانی جدید هایتلز نسخه چاپی نسخه چاپی | Share One comment on “تولید کننده لوازم خانگی ایرانی : اسنوا” رهگذر on شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۱ at ۱۱:۳۵ ق.ظ من میخوام یخچال و ماشین لباسشویی و اجاق گازم رو اسنوا بخرم ولی درباره کیفیتش مطمئن نیستم. لطفا اگه استفاده کردید نظرتون رو بفرمایید. Rating: -2 (from 6 </font></div> text/html 2015-02-22T15:40:10+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکت های بازیافت پلاستیک http://iranesanati.mihanblog.com/post/255 <div align="justify"><font size="1">له خوبتان در صورتیگه مراحل همراه با عکس باشد حیلی مفیدتراست من در نظر داشتم یک خط از بازیافت راه اندازی کنم ولی خیلی سوال بیشتری در ذهنم هست که در این اینجا به ان مخواهم رسید . لطفا راهنمایی کنید. Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن پلیمرسبز on 16 جولای, 2014 در t 1:00 ب.ظ سلام.آقای افتخاری ممنون که با ما تماس گرفتید.سعی می کنیم عکس های بیشتری بگذاریم.برای پاسخ سوالات می توانید مشاوره بگیرید. با تشکر تیم پلیمرسبز 02188208072-09123955110 Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن سعادت on 3 سپتامبر, 2014 در t 4:30 ق.ظ سلام من مدتی هست که روی بازیافت پلاستیک مخلوط تحقیق میکنم یک سوال مدت زیادی هست که ذهنمو مشغول کرده اگر بار آسیابی مخلوطی از پلی اتیلن و پروپیلن باشه و فقط از نظر رنگ بندی تفکیک شده باشه خریدار داره و میشه به راحتی فروختش طوری که سود کرد ؟ مثال میزنم یک بار آسیابی سفید رنگ منتها مخلوطی از پروپیلن و پلی اتیلن ممنون Rating: +2 (from 2 votes) پاسخ دادن پلیمرسبز on 15 سپتامبر, 2014 در t 7:25 ب.ظ سلام.بار آسیابی در ایران از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن تحت عنوان بار بادی و تزریقی فروخته می شود و اغلب سعی می کنند این جداسازی را خوب انجام دهند آن تفکیکی که مورد نظر شماست ممکن است به آن شکل انجام نشود لذا خریدار بار با توجه به حساسیت کار خود منبع مطمئنی را انتخاب می نماید. Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن سام دیلمی on 15 اکتبر, 2014 در t 6:59 ب.ظ سلام باچه سرمایه ای چه دستگاههایی می توانم کار بازیافت پلاستیک را انجام دهم, ضمنا قیمت هرکدام از دستگاههارا تک تک تا حد کندر سازی و یا گرانول سازی را و همچنین لطفا قیمت خرید گرانول و کندر را برایم ارسال نمائید ضمنا برای بازیافت حدود روزانه 800 تا 1000 کیلو چند نفر کارگر نیاز می باشد و خرید پلاستیک و نایلون برای بازیافت کیلوئی حدودا چند می باشد، لطفا اگر نمونه طرح توجیهی هم دارید ارسال نمایید از راهنمائی شما کمال تشکر را دارم Rating: +2 (from 2 votes) پاسخ دادن پلیمرسبز on 22 اکتبر, 2014 در t 11:43 ق.ظ سلام.پاسخ سوالات شما یعنی امکان سنجی یک طرح. نمونه امکان سنجی نیز دقیقا با توجه به امکانات شما نوشته می شود طرحهایی که بدون در نظر گرفتن شرایط سرمایه گزار ارزش زمین مکان انجام پروژه و ارزش دستگاهها نوشته می شود ارزش اقتصادی ندارد. گرانول نایلون نیز بسیار متنوع است.از 2400 تا 3400 قیمت دارد. قیمت تک تک دستگاهها را در جلسه حضوری اعلام می کنیم ولی قیمت کلی را به ایمیل ارسال می کنیم. تشکر Rating: 0 (from 2 votes) پاسخ دادن tahora on 20 اکتبر, 2014 در t 12:56 ق.ظ سلام از توضیات استفاده کردم،علاقمند به شرکت در دوره کارخانه هستم Rating: 0 (from 2 votes) پاسخ دادن پلیمرسبز on 22 اکتبر, 2014 در t 10:37 ق.ظ سلام با شرکت تماس بگیرید تا مراحل ثبت نام انجام شود و از تخفیفات استفاده نمایید. 02188208072 Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن مینا قاسمی on 29 اکتبر, 2014 در t 1:09 ب.ظ سلام میخواستم اكر امكانش هست به ادرس ایمیلم یه سری اطلاعات رو بفرستید مثل قیمت خرید دستكاها و كل سرمایه ای كه برای شروع لازمه در حد بایین جقدر میشه؟ Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن پلیمرسبز on 4 دسامبر, 2014 در t 2:54 ب.ظ سلام.سوال شما خیلی کلی است. ظرفیتتون را باید مشخص کنید.روی چه پلاستیک هایی می خواهید کار کنید؟ Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن امیر on 27 نوامبر, 2014 در t 12:26 ق.ظ باسلام من قصدراه اندازی یک سیستم کامل بازیافت رادارم لطفاضمن اظهارنظردرموردصرفه اقتصادی:لیست قیمت کامل دستگاهها راایمیل کنید باتشکر Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن پلیمرسبز on 4 دسامبر, 2014 در t 2:57 ب.ظ سلام صرفه اقتصادی به ظرفیت نوع پلاستیکی که کار می کنید و محل انجام پروژه دارد برای دستگاهها نیز باید نوع پلاستیک و ظرفیت آن را مشخص فرمایید.برای دریافت لیست قیمت ابتداء با شرکت تماس بگیرید. تشکر Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن alireza khanjanzadeh on 28 نوامبر, 2014 در t 11:03 ب.ظ سلام و خسته نباشید میشه لطف کنید برای راه اندازی یک خط بازیافت پلاستیک کوچک، یک خط برام تعریف کنید؟ لطفا ً قیمت دستگاهها را هم برام اعلام کنید. در یک زمینی به ابعاد 6 متر*18 متر. اگه میشه برام ایمیل کنید. با تشکر از زحمات شما. Rating: +1 (from 1 </font></div> text/html 2015-02-22T15:39:34+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکت های بازیافت پلاستیک http://iranesanati.mihanblog.com/post/254 <div align="justify"><font size="1">ت نایلون و پلاستیک می باشم و هنوز دستگاههای مربوطه را خریداری نکردم و باچه سرمایه ای چه دستگاههایی را می توانم خریداری نمایم, و تا چه مرحله ای از یازیافت فوق را میتوانم انچام دهم ضمنا قیمت هرکدام از دستگاههارا تک تک تا حد کندر سازی و یا گرانول سازی را و همچنین لطفا قیمت خرید گرانول و گندر را برایم ارسال نمائید ضمنا برای بازیافت حدود روزانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو چند نفر کارگر نیاز می باشد و برای بازیافت پلاستیک و نایلون را کیلویی کیلوئی حدودا چند باید بخرم از راهنمائی شما کمال تشکر را دارم Rating: +2 (from 2 votes) پاسخ دادن طاها on 9 می, 2014 در t 9:18 ق.ظ Man ham gheymate. Khate tolid ra mikhaham ba tashakor Rating: -1 (from 1 vote) پاسخ دادن پلیمرسبز on 11 می, 2014 در t 10:09 ق.ظ سلام.ضمن تشکر از تماس شما با شرکت ,نوع پلاستیک و ظرفیت برای قیمت دادن الزامی است . لطفا با شرکت تماس بگیرید. Rating: 0 (from 0 votes) پاسخ دادن رضا on 16 می, 2014 در t 7:31 ب.ظ سلام باچه سرمایه ای چه دستگاههایی می توانم کار بازیافت پلاستیک را انجام دهم, ضمنا قیمت هرکدام از دستگاههارا تک تک تا حد کندر سازی و یا گرانول سازی را و همچنین لطفا قیمت خرید گرانول و کندر را برایم ارسال نمائید ضمنا برای بازیافت حدود روزانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو چند نفر کارگر نیاز می باشد و خرید پلاستیک و نایلون برای بازیافت کیلوئی حدودا چند می باشد، لطفا اگر نمونه طرح توجیهی هم دارید ارسال نمایید از راهنمائی شما کمال تشکر را دارم اگر امکان دارد بنویسید در کدام شهرها بازیافت پلاستیک پر در آمد تر است. Rating: -2 (from 4 votes) پاسخ دادن پلیمرسبز on 17 می, 2014 در t 11:43 ب.ظ سلام از تماس شما با شرکت پویاپلیمرامیرکبیر متشکریم. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید. 02188208072 09123955110 Rating: 0 (from 0 votes) پاسخ دادن پلیمرسبز on 20 می, 2014 در t 4:30 ب.ظ سلام.از تماس شما با شرکت پویاپلیمر متشکریم. دوست عزیز ابتداء باید نوع پلاستیکی که می خواهید بازیافت کنید و مقدار آن را مشخص نمایید.تا بتوان میزان سرمایه گزاری را تعیین کرد.قیمت تک تک دستگاهها را می بایست تماس بگیرید.قیمت کندر و گرانول بسته به نوع بار متفاوت است و از کیلویی 1900 تا 3200 هم قیمت گرانول فرق می کند.در بازیافت نایلونها اقلا 4 نوع نایلون داریم.شرکتی-شهری تمیز-گلخانه ای و از سایتهای شهرداری نایلونهای شرکتی معمولا گرانتر هستند زیرا نیاز به شستشو ندارند و نایلونهای شهری و غیره ارزانتر هستند.طرح توجیهی که در سایتهای مختلف می گذارند بیشتر برای کسب درآمد فروشنده است تا استفاده ای برای خریدار داشته باشدزیرا طرح توجیهی برای هر فرد بسته به امکانات زمین ,مکان انجام پروژه و ظرفیت کار متفاوت است. اگر فرصت دارید پیشنهاد می کنم در دوره کارخانه بازیافت شرکت کنید تا اطلاعات جامعی در این زمینه از نظر اقتصادی و دستگاهی بگیرید. با تشکر تیم پلیمر سبز Rating: -1 (from 5 votes) پاسخ دادن مرتضی on 6 ژوئن, 2014 در t 4:37 ب.ظ با سلام تقاضای شرکت در دوره بازیافت کارخانه را دارم Rating: +1 (from 3 votes) پاسخ دادن پلیمرسبز on 9 ژوئن, 2014 در t 9:37 ق.ظ از تماس شما با سایت متشکریم با شماره تلفن های 88208072 یا 09123955110 تماس حاصل فرمایید Rating: 0 (from 2 votes) پاسخ دادن مهدی on 15 جولای, 2014 در t 7:07 ب.ظ سلام ممنون از مقاله خوبتان در صورتیگه مراحل همراه با عکس باشد حیلی مفیدتراست من در نظر داشتم یک خط از بازیافت راه اندازی کنم ولی خیلی سوال بیشتری در ذهنم هست که در این اینجا به ان مخواهم رسید . لطفا راهنمایی کنید. Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن پلیمرسبز on 16 جولای, 2014 در t 1:00 ب.ظ سلام.آقای افتخاری ممنون که با ما تماس گرفتید.سعی می کنیم عکس های بیشتری بگذاریم.برای پاسخ سوالات می توانید مشاوره بگیرید. با تشکر تیم پلیمرسبز 02188208072-09123955110 Rating: +1 (from 1 vote) پاسخ دادن سعادت on 3 سپتامبر, 2014 در t 4:30 ق.ظ سلام من مدتی هست که روی بازیافت پلاستیک مخلو </font></div> text/html 2015-02-21T16:36:25+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکت های نساجی استان خراسان شمالی http://iranesanati.mihanblog.com/post/253 <div align="justify"><font size="1"> فهرست 340 شرکت دولتی قابل واگذاری در سال 91 اقتصاد &gt; بازار مالی - سازمان خصوصی سازی، فهرست 340 شرکت دولتی قابل واگذاری در قالب گروه یک و دو را در سال 91 منتشر کرد. فهرست شرکتهای قابل واگذاری در سال 1391 منتشر شد که بر این اساس، نام 209 شرکت قابل واگذاری در گروه یک و 131 شرکت در گروه دو به این شرح است: شرکت‌های قابل واگذاری گروه یک: شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی: گروه صنعتی نقش ایران، جین مد، قنددزفول، قندیاسوج، قوه پارس، گروه صنعتی نورد و پروفیل پارس، سیمان شمال، نساجی مازندران، بسته بندی مشهد، کشت و صنعت شهریار، اسفنج شیروان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: صنایع ایران پارس پیرکس شرق، توسعه حمل و نقل ریلی گسترش،سازمان مدیریت صنعتی، صنایع ماشینهای الکتریکی جوین، صنایع معدنی پارس، مجتمع پتروشیمی الفلین رازی، مجتمع صنعتی اسفراین، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، مدیریت طرحهای صنعتی ایران، مرکز گسترش فن آوری اطلاعات)مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی، سرمایه گذاری رنا، کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه، تفتان قالب، توسعه سرمایه گذاری رشد ایرانیان، توسعه صنایع و صادرات فارس، تولید روغن دانه ارجان گستر، سپیده جام توس، صنایع بازیافت و تبدیل مواد پارسیان شرق خاور میانه، صنایع شیمیایی کیمیا گستر پیروز، طلایی گستر زنجان، گسترش زیست فن آوری(گسترش صنعت علوم زیستی)، گسترش سنگ کرد، گسترش سنگ هامون بلوچ، 35 گسترش مواد پیشرفته، لوله گستر شفق پارس، ماشین سازی فیروزآباد فارس، نخل بلوچ سراوان، شیمی گستر نیکو، پناسوز تکنولوژی پیشرفته ایران، صنایع پوست و چرم ایران، گسترش کارآفرینی ایران(مرتب نو)، معدنی سازمه، مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی، صنعت فلز تیمره، فناوری ساخت سبز فردا، گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان، گلچین گستر آذر، راش گسترش رویان، سی بن گستر ایرانیان، پارسازه بهناد، بهینه پاکان قومس، سازه فولاد تاژ سازان، گسترش چرخه سبز سمن، پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین، متال گستر گسترش و تولید مصالح ساختمانی فن آوران دنا ساخت گسترش، گسترش ایلیا صنعت شفق، سایپا سیلندر ایلام، ریخته گری ماشین سازی تبریز، گسترش عمران صنعت پارسه، گسترش صنایع بلوچ(فراگیر بافت بلوچ)، نساجی قائمشهر، سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت، مهندسی و ساخت صنایع نفت ایران، مدیریت پروژه های ساختمانی ایران(مپسا) شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب: مهندسین مشاور نیرو شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: بازرگانی معادن وصنایع معدنی ایران(خدمات بازرگانی فولاد)، مجتمع آلومینیم المهدی، فولاد آذربایجان، آلومینای ایران، ذغال سنگ کرمان، ذغال سنگ البرز شرقی، ذغال سنگ البرز مرکزی، ذغال سنگ البرز غربی، توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران(انبارهای نورد)، بین المللی مهندسی ایرتیک، خدمات صنعتی بازرگانی، فنی مهندسی نوین معدن)مدیریت ، مهندسی و فن آوری نوین معدن)، ذغال سنگ پرورده طبس(توسعه سنگ ایران) ملی فولاد ایران، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، اسکو تک، اقتصادی مختلط بوکسیت دالابو - توگه، مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو، مس شهر بابک(میدوک) شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی: پتروشیمی تبریز، کالای پتروشیمی، خدمات کیفیت آریا، پایانه ها و مخازن پتروشیمی، پتروشیمی باختر، شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی(پویش)، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی پارس شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران: خدمات رفاهی نفت، پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، ملی حفاری ایران، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، پیرا حفاری ایران، کالای نفت ژاپن، کالای نفت کانادا، سوژه کو، شل سنگال، مهندسی و ساخت صنایع نفت، روغن سازی آبادان، تکنولوژی پیشرفته آبادان، شرکت ملی نفت ایران - شارجه، شرکت ملی نفت ایران - لندن، شرکت ملی نفت ایران - سنگاپور، شرکت ملی نفت ایران - لیبی شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی: کشت و صنعت شهید بهشتی، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت جنگل شفا رود، شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود ش </font></div> text/html 2015-02-20T16:21:05+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست مرغداری ها و دامداری های استان ایلام http://iranesanati.mihanblog.com/post/252 <div align="justify"><font size="1">، قیمت جوجه یكروزه ، قیمت مرغ زنده ، قیمت تخم مرغ ، قیمت پودر ماهی ، قیمت ذرت ، قیمت گندم ،قیمت كنجاله سویا ، قیمت كنجاله كلزا ، راهنماهای پرورش طیور ، مقالات صنعت طیور ، اطلس آناتومی و بیماریهای دام و طیور ، گالری تصاویر طیور ، فیلم های آموزشی طیور، فیلم های آموزشی دام ، فیلم های آموزشی دامپروری و دامپزشکی ، بانک اطلاعاتی صنعت طیور ، آشپزی با گوشت طیور قیمت نهاده های مرغداری قیمت جوجه یک روزه قیمت مرغ زنده قیمت تخم مرغ قیمت پودر ماهی قیمت ذرت قیمت گندم قیمت کنجاله سویا قیمت کنجاله کلزا قیمت سایر اقلام دان بانک اطلاعات صنعت طیور plus.gif کارشناسان plus.gif دفاتر دامپزشکی و مهندسی plus.gif مرغداری ها plus.gif پرورش سایر طیور plus.gif تولید کنندگان و شرکت ها plus.gif سازمانها و مجامع صنفی plus.gif کاریابی کارشناسان پروژه های علمی و آموزشی plus.gif راهنماهای پرورش طیور plus.gif مقالات صنعت طیور plus.gif اطلس بیماریهای طیور plus.gif اطلس اناتومی طیور plus.gif اطلس بیماری دام plus.gif فیلم های آموزشی برنامه سایت plus.gif صفحه اصلی plus.gif تاریخ نمایشگاه ها plus.gif پیغام شخصی plus.gif اعضای سایت plus.gif آرشیو اخبار plus.gif آشپزی با گوشت طیور تبلیغات بانک اطلاعات مرغداری در برای اضافه کردن مشخصات خود در بانک ما خواهشمنداست روی این قسمت کلیک فرمایید ردیف نام مرغداری مدیرعامل زمینه فعالیت استان شهرستان اطلاعات بیشتر 1 قهستان احمد اسماعیلی مرغداری گوشتی خراسان درمیان اطلاعات بیشتر 2 کسما هادی آیره مرغداری گوشتی گیلان صومعه سرا اطلاعات بیشتر 3 تعاونی 138 علی محمدخواه مرغداری گوشتی گلستان گرگان اطلاعات بیشتر 4 گنوغ مرغ زهرا گنوغ مرغداری گوشتی هرمزگان پی پشت اطلاعات بیشتر 5 خوانسارى اسماعیل خوانسارى مرغداری گوشتی اصفهان فریدن اطلاعات بیشتر 6 ملماسی مهندس ملماسی مرغداری گوشتی آذربایجان شرقی شبستر اطلاعات بیشتر 7 نیمه شعبان جواد ولیان مرغداری گوشتی ایلام ایوانغرب اطلاعات بیشتر 8 مرغداری صحرا غلامر ضاشفعیی مرغداری گوشتی مركزی شهر ستان ساوه بخش نوبران اطلاعات بیشتر 9 معراج علی سرخوش نهاد مرغداری گوشتی همدان همدان اطلاعات بیشتر 10 پرچین احمد اشوری مرغداری گوشتی مركزی محلات اطلاعات بیشتر 11 مرغانه مهر مهدی شادمان مرغداری گوشتی اردبیل اردبیل اطلاعات بیشتر 12 افشین افشین مرغداری گوشتی اردبیل نمین اطلاعات بیشتر 13 تعاونی 274 كرانت الله امان الهی بهاروند مرغداری گوشتی لرستان خرم آباد اطلاعات بیشتر 14 soroosh مرغداری گوشتی هرمزگان bandar abbas اطلاعات بیشتر 15 وجین ریحانی مرغداری گوشتی مازندران آمل اطلاعات بیشتر 16 sahar mohammad mehdi bahadori مرغداری گوشتی مازندران sari اطلاعات بیشتر 17 مرغداری محمود بیک محمدی محمود بیک محمدی مرغداری گوشتی گلستان گنبد اطلاعات بیشتر 18 شرکت قانع گرگان عراز قرنجیک مرغداری گوشتی گلستان آق قلا اطلاعات بیشتر 19 سید علی لطفی وشرکاء سید مهدی لطفی مرغداری گوشتی مركزی آشتیان اطلاعات بیشتر 20 حسین ایمانی مرغداری گوشتی گلستان علی اباد کتول اطلاعات بیشتر 21 مرغداری مالک اشتر 315 محمد حسن کیهانی مرغداری گوشتی چهار محال و بختیاری بروجن اطلاعات بیشتر 22 رمضان یوسفوند یوسوند مرغداری گوشتی ایلام ابدانان اطلاعات بیشتر 23 محسن محمدی محمدی مرغداری گوشتی ایلام شهرستان جرداول اطلاعات بیشتر 24 مرغداری فاطری عسکری فاطری مرغداری گوشتی مازندران جویبار اطلاعات بیشتر 25 مرغداری بهنام حکیمی بهنام حکیمی مرغداری گوشتی آذربایجان غربی میاندواب اطلاعات بیشتر 26 مرغداری بهنام حکیمی 2 بهنام حکیمی مرغداری گوشتی آذربایجان غربی میاندواب اطلاعات بیشتر 27 ماکیان ابوطالب میر عرب مرغداری گوشتی گلستان رامیان اطلاعات بیشتر 28 ساحل محمدی مرغداری گوشتی ایلام ایوانغرب اطلاعات بیشتر 29 مرغداری زارعی اسماعیل زارعی مرغداری گوشتی آذربایجان شرقی شبستر اطلاعات بیشتر 30 شیرازی داود شیرازی مرغداری گوشتی قم خلجستان اطلاعات بیشتر 31 شرکت سفیددشت کویر میثم رامه مرغداری گوشتی سمنان گرمسار اطلاعات بیشتر 32 گوشلار مرغداری گوشتی قم خلجستان اطلاعات بیشتر 33 کلهر فتاح پور مرغداری گوشتی كرمانشاه اسلام اباد غرب اطلاعات بیشتر 34 محمدی فرشید محمدی مرغداری گوشتی همدان رزن قروه اطلاعات بیش </font></div> text/html 2015-02-20T16:20:14+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست مرغ داری ها و دامداری های استان ایلام http://iranesanati.mihanblog.com/post/251 <div align="justify"><font size="1">یست مرغداری ها و دامداری های استان ایلام Web Results مرغداری گوشتی - bankpoultry مرکز اطلاع رسانی طیور ایران - بانک ... http://bankpoultry.ir/modules.php%3Fname%3DBank%26t%3D1%26zamine%3D%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B... ردیف, نام مرغداری, مدیرعامل, زمینه فعالیت, استان, شهرستان ... نام و نشان مرغداری‌های تخمگذار88 - مرکز آمار ایران http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1388/morgh_e_tokhmgozar_1388_w.pdf 7 نوامبر 2009 ... ﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ. ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری. و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع، ﺑﻪ روز ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾـﮏ ﻫـﺰار ..... -17. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺮﻏﺪاری. ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار. –. 1388. ،. اﺳﺘﺎن اﯾﻼم .... آدرس ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻏﺪاری و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی، وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﻏﺪاری. ﻫـﺎ. در ﺳﺎل. 1388. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری. توسعه مرغداری ها در ایلام / استان ایلام به قطب تولید گوشت سفید ... http://www.mehrnews.com/news/2231346/%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D9%25... 8 فوریه 2014 ... ایلام – خبرگزاری مهر: توسعه مرغداری های بزرگ در استان ایلام طی سالهای اخیر باعث شده این استان به قطب تولید گوشت سفید در کشور تبدیل شود. موسسه اطلاعات مرغداری http://www.infopoultry.net/ اخبار و تازه ها ... استان ایلام ... مصاحبه با آقای دکتر زهری، پیشکسوت صنعت مرغداری و جزو مشاهیر و ... پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه های گوشتی ... لیست قیمت محصولات تلاونگ در تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ ... استان ایلام-سازمان دامپزشکی کشور http://ilam.ivo.ir/ تماس ها. تماس با حوزه مدیریت. 3345698-0841. تماس با روابط عمومی. 1512-0841 3362681 ... به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایلام ، 573 هزار 950 قطعه مرغ در .... جداسازی و شناسایی باکتری های موجود در بستر سالن مرغداری های گوشتی استان ایلام ... بانك اطلاعات مدیران · لیست تلفن های ادارات كل · لیست تلفن های سازمان . بررسی آلودگی باکتریایی دست کارگران مرغداری های گوشتی استان ایلام http://ilam.ivo.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx%3FObject%3DPaper%26CategoryID%3Da05e09b7-fcee-4c63-... 14 آگوست 2013 ... روش کار: نمونه برداری از دست گارگران 80 واحد مرغداری گوشتی استان ایلام با رعایت اصول بهداشتی انجام شد، سپس نمونه ها در محیط های کشت مایع وآگار ... اتحادیه مرغداران - شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری http://www.itpnews.com/atlaaat-shrkt-ha/athadyh-mrghdaran.aspx%3FItemid%3D427 اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی استان لرستان · اتحادیه تعاونی کشاورزی ... اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان ایلام · اتحادیه شرکتهای ... ّبیشتر - شبکه خبری و اطلاع رسانی اینترنتی صنعت مرغداری و دامپروری http://www.itpnews.com/bkhsh-khbry/index.aspx%3FItemid%3D422 واگذاری به بخش شبه خصوصی مانع رشد تعاونی ها شد ... قیمت مرغ به یک باره طی روزهای گذشته در استان ایلام با افزایش دو هزار تومانی به کیلویی هشت هزار تومان رسید. .... علیرغم از دست دادن بازار روسیه ،حجم صادرات فراورده های مرغداری امریکا در سال 2014 ... لیست شرکت های صنعت دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته - دستچین http://dastchin.ir/directory تولید هواکش های صنعتی سالن های مرغداری و گلخانه ... ارائه مکمل های دامی، ماشین آلات و تجهیزات دامپروری و تهیه و توزیع اسپرم های ایرانی و خارجی جهت تلقیح دام. توصیه های هواشناسی کشاورزی - سازمان هواشناسی http://agro.irimo.ir/far/services/news/284204-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2587... 11 نوامبر 2014 ... Ø استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان: Ø زراعی: Ø خودداری از ... Ø تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها. Ø خودداری عشایر ... Search History لیست مرغ داری ها و دامداری های استان ایلام Clear All Turn Off You’ve reached this page by installing a search application distributed by Torch Media, Inc. © 2015 Ask.com About | Privacy | Terms صفحه اصلی • مقالات صنعت طیور • فهرست قیمتها • راهنمای جامع مرغداری • دانلود فیلمهای آموزشی • تماس با ما • درباره ما ورود or عضویت جمعه 1 اسفند 1393 مرغ به 8500 تومان رسید * ایران جزء ۸ کشور دارای مرغ لاین است * عرضه مرغ زیر 7000 تومان برای شب عید * صادرات تخم مرغ منوط به اخذ گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی * ساختار سنّتی مرغداری از عوامل اصلی کاهش راندمان تولید * پرواز قیمت مرغ در گلستان تا هر کیلوگرم 80 هزار ریال * عناوین سایت مرکز اطلاع رسانی طیور ایران bankpoultry : قیمت روز نهاده های صنعت مرغداری ، قیمت جوج </font></div> text/html 2015-02-19T15:45:14+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکت های حمل و نقل استان بوشهر http://iranesanati.mihanblog.com/post/250 <div align="justify"><font size="1">392/03/08 10:22 ق.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتهای مسافربری قوچان استان: خراسان رضوی نشانی: قوچان – پایانه مسافربری قوچان تلفن: 2224074-0581 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1385 مدیر انجمن: محمد رضا حیاتی اصلاح شده: 1392/03/08 10:53 ق.ظ ایجاد شده: 1392/03/08 10:53 ق.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتها و موسسات مسافربری سراوان استان: سیستان و بلوچستان نشانی: سراوان- ترمینال مسافربری تلفن: 5226999-0548 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1390 مدیر انجمن: یار محمد دهواری اصلاح شده: 1392/03/08 12:12 ب.ظ ایجاد شده: 1392/03/08 12:12 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی كارفرمایی شركت های مسافربری استهبان و نی ریز استان: فارس نشانی: استهبان – پایانه مسافربری استهبان تلفن: 5222670-0732 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1390 مدیر انجمن: حمید رضا یكانه اصلاح شده: 1392/03/08 12:23 ب.ظ ایجاد شده: 1392/03/08 12:23 ب.ظ جزئیات نام انجمن: اتحادیه شركتهای تعاونی سواری كرایه بین شهری استان گیلان استان: گیلان نشانی: لاهیجان-پایانه اختصاصی شركت تعاونی م.س كاشف لاهیجان تلفن: 2235010-0141 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1386 مدیر انجمن: جعفر توتكار اصلاح شده: 1392/03/08 01:11 ب.ظ ایجاد شده: 1392/03/08 01:11 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی كارفرمائی شركتهای حمل ونقل سواری رانی غرب مازندران استان: مازندران نشانی: چالوس – خ شهید مطهری – روبروی اداره محیط زیست –دفتر قائم تلفن: 2242231-0191 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1391 مدیر انجمن: علیرضا معصومی اصلاح شده: 1392/03/08 01:53 ب.ظ ایجاد شده: 1392/03/08 01:53 ب.ظ جزئیات نمای ساده همه محتویات سایت جستجو صفحه اصلی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) انجمن‌های صنفی موسسات و شركتهای حمل و نقل جاده‌ای كالا اضافه كردن فیلتر: نام انجمن: انجمن صنفی كارفرمایی شركتها و موسسات حمل‌ونقل شهرستان سنندج استان: كردستان حوزه فعالیت: تمام كشور تلفن: 7270057-0871 نشانی: سنندج - میدان جهاد - پایانه‌ حمل‌ونقل عمومی كالا جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتهای حمل‌ونقل بار شهرستانهای تالش و رضوانشهر استان: گیلان حوزه فعالیت: تالش و رضوانشهر تلفن: 4221530-0182 نشانی: شهرستان تالش - نرسیده به میدان امام علی - جنب لوازم خانگی ایمانی جزئیات نام انجمن: صنفی كارفرمایان شركتها و موسسات حمل‌ونقل كالای چابهار استان: سیستان و بلوچستان حوزه فعالیت: شهرستان چابهار تلفن: 3334702-0545 نشانی: چابهار - كیلومتر 5 جاده ایرانشهر - قسمت اداری پایانه‌بار چابهار جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتهای حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی كالا بندر انزلی استان: گیلان حوزه فعالیت: بندر انزلی تلفن: 3235320- 01813221355 نشانی: بندر انزلی - غازیان - روبروی آموزشگاه هانیه - پلاك 69 جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی موسسات و شركتهای حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی كالا شهرستان رشت استان: گیلان حوزه فعالیت: شهر رشت تلفن: 7755246- 1316696490 نشانی: رشت - بلوار انصاری - جنب صندوق مهر امام رضا (ع) - ساختمان همیاران -طبقه ششم جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركت‌ها و موسسات حمل و نقل كالای شهرستان دزفول استان: خوزستان حوزه فعالیت: دزفول تلفن: 6265801-0641 نشانی: دزفول - بلوار بهشت علی - خیابان تابستان - بعد از جهارراه دوم - طبقه فوقانی جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل ونقل رامهرمز و حومه استان: خوزستان حوزه فعالیت: رامهرمز تلفن: 2239255-0691 نشانی: رامهرمز- خیابان امام خمینی(ره) - مجتمع ایزدی - طبقه دوم جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركت‌ها و موسسات داخلی كالای اهواز استان: خوزستان حوزه فعالیت: اهواز تلفن: 3907739-0611 نشانی: اهواز – شهرك حمل و نقل كالا جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتها و موسسات حمل‌ونقل كالا شهرستان‌های ابهرو خرمدره استان: زنجان حوزه فعالیت: شهرستان ابهر و خرمده تلفن: 02425245070 نشانی: ابهر – جاده ترانزیت - روبروی شهرداری - جنب سالن ورزشی وحدت جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی كارفرمایی شركتهای حمل‌ونقل شهر كرد و حومه استان: چهار محال و بختیاری حوزه فعالیت: شهر كرد و حومه تلفن: 2245078 نشانی: شهر كرد - بلوار شریعتی - نرسیده به </font></div> text/html 2015-02-19T15:44:06+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکت های حمل و نقل استان بوشهر http://iranesanati.mihanblog.com/post/249 <div align="justify"><font size="1">49 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی مدیران شركتها و موسسات حمل ونقل مسافر استان: كرمانشاه نشانی: كرمانشاه- طبقه فوقانی شركت پارس پیما تلفن: 4244883-0831 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1377 مدیر انجمن: ناصر رشیدی اصلاح شده: 1392/03/08 12:43 ب.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: کانون انجمن صنفی استان استان: خوزستان نشانی: اهواز بلوار پاسداران پایانه مسافربری زاگرس تلفن: 2268700-0611 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1386 مدیر انجمن: عبدالرضا فتاحی اصلاح شده: 1392/03/08 11:32 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انحمن سواری کرایه استان استان: خوزستان نشانی: اهواز بلوار پاسداران پایانه مسافربری زاگرس تلفن: 2268701-0611 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1383 مدیر انجمن: عبدالرضا فتاحی اصلاح شده: 1392/03/08 11:33 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی اندیمشک استان: خوزستان نشانی: اندیمشك-میدان آزادگان- ترمینال بزرگ مسافربری تلفن: 4224966-0642 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1383 مدیر انجمن: شاپور ملكی اصلاح شده: 1392/03/08 11:41 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی آبادان استان: خوزستان نشانی: آبادان-میدان طیب- نبش خیابان سیاحی- طبقه فوقانی شرکت مسافربری اروند پیمان تلفن: 4433838-0631 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1383 مدیر انجمن: ایرج امانی اصلاح شده: 1392/03/08 11:42 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی دزفول استان: خوزستان نشانی: ترمینال بزرگ دزفول تلفن: 2284091-0641 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1383 مدیر انجمن: حمید فتاحی اصلاح شده: 1392/03/08 11:43 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتها وموسسات مسافربری چابهار استان: سیستان و بلوچستان نشانی: چابهار-بلوار امام خمینی (ره) -چهارراه یخسازی تلفن: 3336501-0545 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1388 مدیر انجمن: خان‌محمد جمشیدنیا اصلاح شده: 1392/03/08 12:11 ب.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتهای مسافربری گناباد استان: خراسان رضوی نشانی: گناباد - بعد از میدان گل زعفران - خ عدالت تلفن: 7253040-0533 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1382 مدیر انجمن: علی‌اصغر حیدر زاده اصلاح شده: 1392/03/08 10:56 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتها و موسسات مسافربری كاشمر - بردسكن - فیض‌آباد استان: خراسان رضوی نشانی: كاشمر - مقابل بلوار جمهوری اسلامی - مقال باربری اتحاد تلفن: 8223742-0532 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1389 مدیر انجمن: احمد مختاری اصلاح شده: 1392/03/08 10:58 ق.ظ ایجاد شده: 1391/12/16 12:13 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن كارفرمائی شركتها وموسسات سراب وبستان آباد استان: آذربایجان شرقی نشانی: سراب - میدان آزادی - پایانه مسافربری تلفن: 04312228900 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1386 مدیر انجمن: رضا خطیبی اصلاح شده: 1392/03/07 02:22 ب.ظ ایجاد شده: 1392/03/07 02:22 ب.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتهای مسافربری پایانه شهیدكلانتری استان: البرز نشانی: كرج-پایانه مسافربری شهید كلانتری تلفن: 02632710169 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1377 مدیر انجمن: میرالتفات پیغمبردوست اصلاح شده: 1392/03/08 10:13 ق.ظ ایجاد شده: 1392/03/08 10:13 ق.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتهای حمل ونقل مسافر شهرستانهای مهران ودهلران استان: ایلام نشانی: ایلام –مهران –پایانه مرزی مهران تلفن: 8225997-0842 نمایش در صفحه اول: بله تاریخ تاسیس: 1390 مدیر انجمن: هادی محمدیان اصلاح شده: 1392/03/08 10:22 ق.ظ ایجاد شده: 1392/03/08 10:22 ق.ظ جزئیات نام انجمن: انجمن صنفی شركتهای مسافربری </font></div> text/html 2015-02-18T16:09:21+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات شرکت های بسته بندی http://iranesanati.mihanblog.com/post/246 <div align="justify"><font size="1">وه صنایع گیتی پسند) تلفن تماس : 0511-7530060 و 7676310 آدرس : شرکت کیمیا جاوید سپاهان (زیر مجموعه گروه صنایع گیتی پسند)، به عنوان بزرگترین تولیدکننده چسب های گرما ذوب (Hot Melt)، چسب زنده (Sensitive Pressure) و انواع مستربچ و کامپاندهای پلیمری در کشور، مشغول به فعالیت می باشد. ضمنا واحد مهندسی فروش این شرکت در حوزه شرق کشور به نشانی مشهد، بلوار فردوسی، پلاک 113، ساختمان گروه صنایع گیتی پسند و تلفنهای 0511 - 676310 و 7530060 و ایمیل Email: oe@sgpco.com در زمینه فروش محصولات و ارائه اطلاعات فنی و مهندسی، پاسخگوی نیاز مشتریان خواهد بود. چسبهای گرماذوب بسته بندی و نی چسبان؛ چسب گرم (هاتملت) جهت چسباندن لبه های کارتن، مقوا و همچنین جهت چسباندن نی به پاکت شیر و آبمیوه نام شرکت :شرکت کیمیا جاوید سپاهان (زیر مجموعه گروه صنایع گیتی پسند) تلفن تماس : 0511-7530060 و 7676310 آدرس : شرکت کیمیا جاوید سپاهان (زیر مجموعه گروه صنایع گیتی پسند)، به عنوان بزرگترین تولیدکننده چسب های گرما ذوب (Hot Melt)، چسب زنده (Sensitive Pressure) و انواع مستربچ و کامپاندهای پلیمری در کشور، مشغول به فعالیت می باشد. ضمنا واحد مهندسی فروش این شرکت در حوزه شرق کشور به نشانی مشهد، بلوار فردوسی، پلاک 113، ساختمان گروه صنایع گیتی پسند و تلفنهای 0511 - 676310 و 7530060 و ایمیل Email: oe@sgpco.com در زمینه فروش محصولات و ارائه اطلاعات فنی و مهندسی، پاسخگوی نیاز مشتریان خواهد بود. کارتن نام شرکت :دانشگران نو اندیش آریا تلفن تماس : 021-88561142 آدرس : ماشین اتوماتیک چسب زن زیر و روی کارتن/25 کارتن در دقیقه/2500000/گارانتی 1 سال کارتن نام شرکت :شرکت دانشگران نو اندیش آریا تلفن تماس : 021-88561142 آدرس : ماشین اتوماتیک چسب زن زیر و روی کارتن/20 کارتن در دقیقه/2300000/گارانتی 1 سال کارتن نام شرکت :دانشگران نو اندیش آریا تلفن تماس : 021-88561142 آدرس : ماشین اتوماتیک درب بندی و چسب زنی/25 کارتن در دقیقه/3500000/گارانتی 1 سال کارتن نام شرکت :دانشگران نو اندیش آریا تلفن تماس : 021-88561142 آدرس : چسب زن زیر و روی کارتن /25 کارتن در دقیقه/3500000/گارانتی 1 سال کیک کلوچه بیسکوییت نام شرکت :صنعت کاران متحد تلفن تماس : 09125662920 آدرس : دستگاه پیلوپک/6790000/گارانتی 1 سال . بانک جامع صنایع بسته بندی &gt; . ثبت نام در بانک جامع اطلاعات &gt; . فرم همکاری با کلینیک . همکاران کلینیک &gt; . مقالات علمی &gt; . دپارتمان طراحی ساختار و گرافیک . دریافت فرم های مشاوره . بورس کالا &gt; . معرفی کتاب های بسته بندی &gt; . دریافت مطالب علمی . دریافت خبر نامه . خدمات و طرح های ویژه . مشاوره . تحقیقات . همکاری با R&amp;D ها . کارگاه و دوره های آموزشی . سایت های مفید . راهنما شرکت در بازارچه کلینیک . نیازمندیها( خرید و فروش ) &gt; . نظرسنجی, انتقاد و پیشنهادات جستجوی پیشرفته کتب و مقالات علمی صنایع بسته بندی و غذایی طرح مروارید سایت انگلیسی کلینیک بسته بندی مرکز پژوهشی بسته بندی مواد غذایی بانک جامع خرید و فروش ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی ایران خبرنامه: ثبت ایمیل اخرین خبرهای بسته بندی ایران و جهان افزایش ماندگاری محصولات غذایی تعرفه تبلیغات رئوس خدمات کلینیک همکاری با کلینیکپرسش و پاسختالارهای گفتگوتماس با ما Copyright © 2007 - 2010 www.icfp.ir Designed &amp; Powered By Jweb Team Google Pagerank Powered by MyPagerank.Net English / Persian امروز چهارشنبه 29 بهمن 1393 صفحه نخست معرفی کلینیک معرفی کلینیک چارت سازمانی اهداف کلینیک رئوس خدمات گروه مشاوران متخصصین بسته بندی آزمایشگاههای تخصصی گفتگوی بسته بندی تالار های گفتگو: فارسی تالار های گفتگو: انگلیسی پرسش و پاسخ طراحی بسته بندی نقد و بررسی گالری تبلیغات آرشیو اخبار صنایع بسته بندی اخبار پژوهشی اخبار نمایشگاه ها مقالات علمی پژوهشی تماس با ما مقاله علمی شرکت های بسته بندی شهرک فناوری گروه کارخانجات پارت لاستیک سیل وکیومبانک جامع خرید و فروش ماشین آلات صنایع غدایی و بسته بندی ایرانگالری نمونه های بسته بندی - ایده های بسته بندی مواد غذاییدپارتمان طراحی ساختار و گرافیک کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانماشین الات بسته بندی حبوبات و خشکبار آمار بازدیدکنندگان کم شدن وقت خرید مصر </font></div> text/html 2015-02-18T16:08:22+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات شرکت های بسته بندی http://iranesanati.mihanblog.com/post/245 <div align="justify"><font size="1">اند سرعت ماشین را تغییر دهد. تمامی قسمت های ماشین حتی استراكچر از جنس استیل 304 ساخته شده است . گارانتی 1 سال و خدمات پس از فروش 10 سال می باشد(مریم12) سس کچاپ رب کشک عسل روغن زیتون نام شرکت :کاراماشین تلفن تماس : 02614704855 آدرس : بسته بندی ساشه/75-35بسته در دقیقه/18000000/گارانتی 1 سال شیرین گندمک پاپکورن پفک نام شرکت :شاه آبادی تلفن تماس : 09123946580 - 09122781521 آدرس : لیست در فاکتور مرباجات-شیره ، رب ، سس ، ماست ، شربتها و روغن های خوراکی ، داروئی وصنعتی و غیره. نام شرکت :میثاق پارس تلفن تماس : 5623553 آدرس : پرکن سیلندر پیستونی،تمامی قسمت های ماشین حتی استراكچر از جنس استیل 304 ساخته شده است . گارانتی 1 سال، خدمات پس از فروش 10 سال (مریم12) مواد غذایی نام شرکت :PAKONA تلفن تماس : 02188789099 آدرس : دستگاه های بسته بندی پاکت ساز و پرکن پیوسته (در یک ماشین) برای بسته بندی دوی پک (پاکت های ایستاده) مجهز به درب اسپات و یا زیپ پلاستیکی برای انواع مایعات، نیمه جامدها و جامدات پودری و گرانولی و یا ترکیبی. در ظرفیت های متنوع، مجهز به انواع پرکن های وزنی Yamato و Ishida ، حجمی Servo-Auger و پیستون فیلر های FESTO خدمات نصب، راه اندازی و آموزش رایگان در ایران موادآشامیدنی،غذائی،خوراکی،لبنی،محصولات باغی ، محصولات کشاورزی ، محصولات دامی نام شرکت :شرکت آسیا تک (سهامی خاص) تلفن تماس : 4477663-0411 آدرس : جدیدترین تکنولوژیهای ماشین آلات صنایع چاپ و بسته بندی (فرآوری و بسته بندی کلیه محصولات کشاورزی و باغی ، مواد آشامیدنی - کلیه محصولات صنایع غذائی ، خوراکی ، لبنیات و....) میوه جات وسبزی جات:سیب.هویج.خیار.چغندر و... نام شرکت :صنعت سازان نام آور تلفن تماس : 02166738908 آدرس : سیستم فرم پاکت زن/قیمت:800000/گارانتی:1سال میوه جات وسبزی جات:سیب.هویج.خیار.چغندر و... نام شرکت :صنعت سازان نام آور تلفن تماس : 02166738908 آدرس : سایز لوله و یقه/قسمت:700000/گارانتی:1سال میوه جات وسبزی جات:سیب.هویج.خیار.چغندر و... نام شرکت :صنعت سازان نام آور تلفن تماس : 02166738908 آدرس : نوار نقاله جلوی دستگاه بسته بندی/قیمت:3500000/گارانتی:1سال نوشابه آب معدنی نام شرکت :به آفرین تلفن تماس : 09124848700 آدرس : دستگاه شیرین پک اتومات/8000000/گارانتی 1 سال نوشابه آب معدنی نام شرکت :به آفرین تلفن تماس : 09124848700 آدرس : دستگاه شیرین پک نیمه اتومات/4800000/گارانتی 1 سال نوشابه آب معدنی نام شرکت :به آفرین تلفن تماس : 09124848700 آدرس : میز ترافیک/2000000/گارانتی1 سال همه نوع مواد غذایی نام شرکت :هیراد پلاستیک تلفن تماس : 09122277152 آدرس : مجیک بگ - نفوذ ناپذیری جهت مواد غذائی و یکطرفه عمل کردن- 20000 ریال سایز بزرگ چسب گرماذوب لیبل زنی (چسب opp)؛ چسب گرم (هاتملت) جهت لیبل زنی دور بطریهای PET نام شرکت :کیمیا جاوید سپاهان (زیر مجموعه گروه صنایع گیتی پسند) تلفن تماس : 0511-7530060 و 7676310 آدرس : شرکت کیمیا جاوید سپاهان (زیر مجموعه گروه صنایع گیتی پسند)، به عنوان بزرگترین تولیدکننده چسب های گرما ذوب (Hot Melt)، چسب زنده (Sensitive Pressure) و انواع مستربچ و کامپاندهای پلیمری در کشور، مشغول به فعالیت </font></div> text/html 2015-02-17T15:25:54+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin لیست شرکت های تولید شکر و محصولات وابسته http://iranesanati.mihanblog.com/post/243 <div align="justify"><font size="1">و از آن می‌توان به‌عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های بخش خصوصی ایران در زمینه مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی نام برد. تولیدات این شرکت در بازار ایران و نزد مصرف‌کنندگان ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد و در عین حال به بازار سایر کشورهای جهان نیز راه یافته است. صنایع سلولزی ماریناسان شرکت صنایع سلولزی ماریناسان در دی ماه سال 1386 تاسیس و در دی ماه 1388 با هدف تولید انواع محصولات سلولزی شامل دستمال کاغذی، دستمال حوله و توالت، دستمال مرطوب، نوار بهداشتی و پوشک به بهره برداری رسید. این شرکت اولین تولیدکننده در زمینه محصولات سلولزی در ایران است که کلیه مراحل تولید محصولات در آن به صورت تمام اتوماتیک... شرکت هستی آرین تامین شرکت هستی آرین تامین در سال ۱۳۸۹با هدف کشت و تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با اولویت قند و شکر، چای، برنج ایرانی و خارجی تاسیس شد. این شرکت در نظر دارد با راه‌اندازی و به کارگیری دستگاه‌های پیشرفته کشت، تولید و بسته‌بندی چای، برنج، قندو شکر، قهوه ،نسکافه، ادویه‌جات، حبوبات، غلات و تمامی محصولات وابسته به آن‌ها به یکی از بزرگترین شرکت‌های بازرگانی منطقه تبدیل شود. صنایع الکترونیک گلرنگ شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ در سال 1389 به عنوان اولین تولیدکننده دیسک‌های بلو ری در ناحیه غرب آسیا و خاورمیانه تاسیس شد. دستگاه BD موجود در این کارخانه قابلیت تولید دیسک‌هایی با ظرفیت 25 و 50 گیگا بایت را دارا است.. این دستگاه از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تولید بلو ری در جهان است که به صورت تمام اتوماتیک تولید این نوع حامل‌های... شرکت گلبرگ بهاران شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران در سال 1382 تاسیس و در مرداد ماه سال 1388 با هدف تولید، واردات و صادرات انواع مواد غذایی و ماشین آلات و تکنولوژی های وابسته به بهره برداری رسید. این شرکت در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در شهرک صنعتی اشتهارد واقع است. ظرفیت تولید و بسته‌بندی روغن خوراکی مایع به مقدار ۳۶ هزارتن در سال، کنسرو زیتون ۴ هزار تن و تولید ۵۰۰ تن ... شرکت دالین مهر شركت دالین مهر در خرداد ۱۳۸۶ به عنوان اولین شرکت غذایی گروه صنعتی گلرنگ با هدف تولید كیك، کلوچه، کوکی و بسته‌بندی قند و شكر تاسیس شد و در دی ماه ۱۳۸۷ به بهره‌برداری رسید. ماشین آلات این کارخانه با بهره‌گیری از دانش روز ایتالیا و مطابق با آخرین استانداردهای HACCP ساخته و نصب شده و توان تولید روزانه ۳۰ تن از انواع Cup Cake و Muffin را دارد. شرکت پاکان پلاستکار شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) در سال 1385 با هدف برطرف نمودن نیازهای بسته‌بندی پلاستیک شرکت پاکشو و سایر شرکت های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ تاسیس شد.طراحی و ساخت انواع قالب‌های قطعات پلاستیکی، تولید و تحویل انواع قطعات پلاستیکی تزریقی و بادی، تولید و تحویل انواع کیسه فریزر و زباله و کیسه‌های چند لایه... آشنایی با شرکت گلرنگ پخش ناوگان پخش اخبار و رویدادها آگهی‌های استخدام تیزرهای تبلیغاتی گالری تصاویر برندها تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت برای شرکت گلرنگ پخش محفوظ است. ارتباط با ما گروه صنعتی گلرنگ [Decrease text size] [Default Size] [Increase text size] سه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۲۲:۱۸ صفحه نخست اخبار صنایع غذایی نشریات صنایع غذایی آیین نامه و آمارها خدمات فودنا نیازمندی ها پیوندها ارتباط با فودنا ویدئو غذا درود و صلوات خداوند بر نبی خاتم، پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه واله و سلم بانک اطلاعات شرکت های صنایع غذایی ایران سی دی و سالنامه تخصصی صنایع غذایی..... شماره تماس 88463171 آخرین وضعیت قیمت های مواد غذایی، ارز و طلا فراخوان فوری اطلاعیه شماره 1 ایران آگروفود 2015 - 5 تا 8 خرداد ماه 1394 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی بیست و... [ادامه...] جایگاه ویژه یکساله (شهریور94) از اینکه سایت سینا تجارت را جهت بازدید انتخاب کردید متشکریم ....تلفن تماس : 3-22048132 جعبه ابزار تغییر اندازه فونت: [Increase text size] [Decrease text size] [Default Size] [Tweeter] اشتراک در توییتر [Facebook] اشتراک در فیسبوک بخـش ویـژه ی اعضـا شناسه : گذرواژه : مرا به خاطر بسپار ثب </font></div>